Ba từ tiếng Anh phát âm sai hay dùng trong xin việc

Honest (trung thực), determined (quyết tâm) và enthusiastic (nhiệt tình) là những từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai khi đi xin việc. 

Giáo dục Thứ hai, 7/11/2016, 01:00 (GMT+7)