VnExpress
Background Video

Bài học cho cha mẹ có cách cư xử sai với con

Bạn thường xuyên phớt lờ câu hỏi, ý kiến của con thì chính bạn sẽ là nạn nhân trong cách cư xử thiếu tôn trọng của chúng về sau.
Giáo dục  09:43 - 6/1

Now I've seen everything

 
 
 Tags

bài học

cha mẹ dạy con

cách cư xử

cư xử sai

cách dạy con

 
vnexpress