Bài toán chia bánh đòi hỏi sự nhanh trí

Bạn có thể chia một chiếc bánh tròn thành tám phần bằng nhau chỉ với ba nhát cắt?

Thùy Linh - Riddle Channel

Giáo dục Thứ tư, 2/8/2017, 19:26 (GMT+7)