Bài toán tính số bi trong lọ

Nhà toán học, nhà thống kê, nhà xã hội học đưa ra lập luận về cách đếm số bi trong lọ và không ai chắc chắn đúng. 

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Chủ nhật, 17/3/2019, 04:00 (GMT+7)