Bạn có nói đúng từ 'years old'

Câu hỏi tuổi được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phát âm đúng cụm từ 'years old'. Cùng xem cách phát âm cụm từ này một cách chính xác cùng Moon.

Giáo dục Thứ ba, 11/10/2016, 00:00 (GMT+7)