Bất ngờ với cách phát âm từ 'Career'

Từ 'Career' (sự nghiệp) thường gặp trong tiếng Anh và nhiều người Việt Nam phát âm không chính xác. Cùng xem video và học cách phát âm chính xác từ này.

Giáo dục Thứ ba, 25/10/2016, 01:00 (GMT+7)