Bất ngờ với cách phát âm từ 'museum'

Khi nói tiếng Anh mà người khác không hiểu, rất có thể bạn đang nói sai trọng âm. Ví dụ, bạn thử phát âm từ museum (bảo tàng) và xem video hướng dẫn dưới đây để biết cách phát âm đúng từ này.

Giáo dục Chủ nhật, 28/8/2016, 07:00 (GMT+7)