Bảy mẹo học sinh cần biết trước năm học mới

Bạn có thể vẽ thời gian biểu lên đồng hồ để rèn nề nếp, học cách xếp quần áo thể dục sao cho chiếm ít diện tích nhất trong balo. 

Theo 5-minute Crafts

Giáo dục Thứ ba, 21/8/2018, 09:16 (GMT+7)