VnExpress
Background Video

Bí quyết nghiên cứu thành công một vấn đề

Sau khi phân tích, bạn cần chia nhỏ vấn đề thành nhiều phần và quyết định nghiên cứu phần nào đầu tiên.
Giáo dục  01:00 - 16/6

Dương Tâm

 
 
 Tags

bí quyết nghiên cứu

nghiên cứu thành công

bí quyết học tập

học tập hiệu quả

 
vnexpress