Biểu diễn nến cháy dưới nước cho trẻ

Nước làm lạnh vỏ nến khiến lửa không làm tan chảy được, đóng vai trò như một bức tường bảo vệ. Do đó, nến có thể cháy thêm một đoạn sâu dưới mực nước. 

Giáo dục Chủ nhật, 19/2/2017, 09:00 (GMT+7)