Bốn thí nghiệm khoa học vui với lửa

Một chút đường, baking soda, cồn và chiếc bật lửa, bạn có thể hướng dẫn trẻ làm một thí nghiệm thú vị.

Theo Brusspup

Giáo dục Thứ bảy, 21/4/2018, 07:00 (GMT+7)