Các âm trong tiếng Anh - Mỹ

Bảng phiên âm tiếng Anh - Mỹ gồm 10 nguyên âm, 5 nguyên âm đôi, 9 nguyên âm liên quan tới /r/ ('r colored vowels': những nguyên âm không có trong tiếng Anh - Anh) và 24 phụ âm. Cô Moon hướng dẫn cách phát âm của tất cả âm trong tiếng Anh Mỹ.

Giáo dục Thứ tư, 14/12/2016, 15:09 (GMT+7)