Các loại quả họ cam chanh trong tiếng Anh

Nếu trả lời đúng bài trắc nghiệm dưới đây, bạn là người rất am hiểu về các loại quả và từ vựng tiếng Anh. 

Thùy Linh - AMES836

Giáo dục Chủ nhật, 13/8/2017, 19:00 (GMT+7)