VnExpress
Background Video

Các loại quả họ cam chanh trong tiếng Anh

Nếu trả lời đúng bài trắc nghiệm dưới đây, bạn là người rất am hiểu về các loại quả và từ vựng tiếng Anh. 
Giáo dục  19:00 - 13/8

Thùy Linh - AMES836  |  

 
 
 Tags

từ vựng tiếng Anh

các loại quả họ cam chanh

học tiếng Anh qua hình ảnh

 
vnexpress