Cách dạy con học Toán bằng lego

Với độ lớn, nhỏ khác nhau, các mẩu lego sẽ giúp bạn trong việc phân tích để con hiểu phép nhân, chia, cộng, trừ đơn giản.

Theo Bright Side

Giáo dục Thứ hai, 12/3/2018, 11:19 (GMT+7)