Cách đề nghị 'tiền ai nấy trả' của người Anh

Kết thúc một bữa ăn và muốn chia hóa đơn, người Anh nói "Let's go Dutch!". Cách nói này dựa trên văn hóa ứng xử của Hà Lan. 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ tư, 31/1/2018, 10:19 (GMT+7)