Cách diễn đạt 'đi chơi xa', 'lên đường' trong tiếng Anh

Học hành căng thẳng, bạn có thể lên kế hoạch "get away" (đi chơi xa) khi thi xong. Cụm động từ "set off" được sử dụng lúc khởi hành.

American English

Giáo dục Thứ sáu, 4/5/2018, 12:28 (GMT+7)