Cách gấp chú mèo giấy trưng bày trong nhà

Bạn có thể hướng dẫn trẻ gấp hai mẩu giấy vuông kích cỡ 15x15 cm rồi vẽ thêm một số chi tiết để được hình ảnh chú mèo.

Theo PaperArt 013

Giáo dục Thứ tư, 13/2/2019, 13:55 (GMT+7)