Cách gấp con rối tay hình chú heo bằng giấy

Với giấy màu, kéo, hồ dán, bút mực đen và vài bước gấp giấy đơn giản, bạn có thể tạo con rối tay độc đáo trong thời gian ngắn. 

Theo Easy Kids Craft

Giáo dục Thứ bảy, 23/2/2019, 05:00 (GMT+7)