Cách gấp hình elip từ một hình tròn

Gấp giấy sao cho một điểm ngẫu nhiên ở đường tròn chạm vào điểm đánh dấu, làm tương tự bạn sẽ tạo ra hình elip đẹp mắt. 

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Thứ bảy, 9/3/2019, 04:00 (GMT+7)