Cách gấp mặt chú hổ bằng giấy

Với tờ giấy vuông màu cam khổ 10x10 cm và một bút mực đen, bạn có thể hướng dẫn trẻ tạo hình chú hổ đơn giản.

Theo Origami & Crafts

Giáo dục Chủ nhật, 3/3/2019, 10:40 (GMT+7)