Cách làm đồ trang trí từ những vật bỏ đi

Bạn có thể hướng dẫn trẻ dùng vỏ vỉ thuốc, khay đựng trứng bằng bìa carton một cách sáng tạo thay vì vứt chúng ra môi trường.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ sáu, 25/1/2019, 09:22 (GMT+7)