VnExpress
Background Video

Cách nhấn mạnh về khoảng thời gian tuyệt vời trong tiếng Anh

Khi đang vô cùng hạnh phúc và thoải mái, bạn có thể nói "I'm having the time of my life!". 
Giáo dục  09:55 - 13/2

English Idioms TV

 
 
 Tags

tiếng Anh

học tiếng Anh

diễn đạt tiếng Anh

cách nói trong tiếng Anh

giao tiếp tiếng Anh

 
vnexpress