Cách nhấn mạnh về khoảng thời gian tuyệt vời trong tiếng Anh

Khi đang vô cùng hạnh phúc và thoải mái, bạn có thể nói "I'm having the time of my life!". 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ ba, 13/2/2018, 09:55 (GMT+7)