Cách nối âm trong câu "Where's your daughter?"

Hiện tượng nối âm trong các câu hỏi như "Where's your daughter?" được người Mỹ sử dụng hàng ngày. 

Quang Nguyen

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ ba, 19/12/2017, 09:26 (GMT+7)