Cách nối âm trong câu "Where's your daughter?"

Hiện tượng nối âm trong các câu hỏi như "Where's your daughter?" được người Mỹ sử dụng hàng ngày. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ ba, 19/12/2017, 09:26 (GMT+7)