Cách nói 'an average Joe' trong tiếng Anh

Joe là tên nam giới trong tiếng Anh, cụm từ "an average Joe" được dùng phổ biến với nghĩa "một gã bình thường". 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ năm, 25/1/2018, 11:34 (GMT+7)