Cách nói 'break the ice' trong tiếng Anh

Cụm từ "break the ice" chỉ việc phá vỡ không khí ngượng ngùng khi gặp ai đó lần đầu tiên. 

American English

Giáo dục Thứ hai, 23/4/2018, 08:00 (GMT+7)