Cách nói 'chạy đua với thời gian' trong tiếng Anh

Khi ôn bài cật lực để kịp đi thi sau những ngày nghỉ ốm, bạn đang "work against the clock". 

AppuSeries

Giáo dục Thứ hai, 12/3/2018, 11:24 (GMT+7)