VnExpress
Background Video

Cách nói 'chạy đua với thời gian' trong tiếng Anh

Khi ôn bài cật lực để kịp đi thi sau những ngày nghỉ ốm, bạn đang "work against the clock". 
Giáo dục  11:24 - 12/3

AppuSeries

 
 
 Tags

chạy đua với thời gian trong tiếng Anh

học tiếng Anh

cách nói tiếng Anh

cách diễn đạt tiếng Anh

thành ngữ tiếng Anh

 
vnexpress