Cách nói 'có công mài sắt, có ngày nên kim' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu tục ngữ "Practice makes perfect", nghĩa đen là nếu bạn làm một việc gì đó nhiều lần thì sẽ đạt đến mức hoàn hảo. 

AppuSeries

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ năm, 15/3/2018, 04:00 (GMT+7)