VnExpress
Background Video

Cách nói 'có công mài sắt, có ngày nên kim' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu tục ngữ "Practice makes perfect", nghĩa đen là nếu bạn làm một việc gì đó nhiều lần thì sẽ đạt đến mức hoàn hảo. 
Giáo dục  04:00 - 15/3

AppuSeries

 
 
 Tags

có công mài sắt có ngày nên kim

học tiếng Anh

cách nói trong tiếng Anh

tục ngữ tiếng Anh

thành ngữ tiếng Anh

 
vnexpress