Cách nói dạng rút gọn của 'It will' trong tiếng Anh Mỹ

Khi viết tắt "It will" thành "It'll", âm /t/ sẽ được biến đổi. Bạn hãy xem video và tập luyện cách nói câu "It'll be fine". 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ bảy, 24/3/2018, 09:22 (GMT+7)

Loading