VnExpress
Background Video

Cách nói 'đêm giao thừa, hái lộc, xông đất' trong tiếng Anh

Đêm giao thừa trong tiếng Anh là 'New year's eve'. Vậy từ nào dùng để chỉ 'xông đất' và các từ đó phát âm như thế nào?
Giáo dục  13:39 - 15/2

Xuân Quang

 
 
 Tags

đêm tiếng Anh

hái lộc

xông đất

học tiếng Anh

phát âm tiếng Anh

 
vnexpress