Cách nói 'đùa thôi mà' tự nhiên như người bản xứ

"Pull someone's leg" không có nghĩa kéo chân ai đó. Cụm từ này được dùng như lời giải thích "just joking".

English Idioms TV

Giáo dục Thứ tư, 24/1/2018, 17:30 (GMT+7)