Cách nói 'gặp khó khăn' trong tiếng Anh

Khi trải qua khó khăn không mong muốn, bạn dùng cụm động từ "run up against". Việc giải quyết nó tương ứng cụm động từ "sort out". 

American English

Giáo dục Thứ hai, 14/5/2018, 08:27 (GMT+7)