Cách nói 'gầy giơ xương' trong tiếng Anh

Để tả một người rất gầy, bạn có thể dùng cụm từ "bag of bones". 

AppuSeries

Giáo dục Thứ ba, 20/3/2018, 08:36 (GMT+7)