Cách nói 'ghét cay ghét đắng' trong tiếng Anh

Khi hai người vô cùng ghét nhau, bạn có thể mô tả mối quan hệ giữa họ là "there is no love lost between them". 

AppuSeries

Giáo dục Thứ sáu, 30/3/2018, 14:17 (GMT+7)