Cách nói 'giữ bí mật' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có cụm từ "keep under wraps", mang nghĩa giữ bí mật một cách cẩn thận. 

AppuSeries

Giáo dục Chủ nhật, 8/4/2018, 07:00 (GMT+7)