Cách nói 'không khỏe' trong tiếng Anh

Khi cảm thấy không khỏe, bạn có thể diễn đạt "I'm under the weather". 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ hai, 5/2/2018, 14:05 (GMT+7)