Cách nói 'lắm thầy thối ma' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu "Too many cooks spoil the broth", nghĩa đen là quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng món canh. 

AppuSeries

Giáo dục Thứ ba, 13/3/2018, 05:00 (GMT+7)