Cách nói 'lắm thầy thối ma' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu "Too many cooks spoil the broth", nghĩa đen là quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng món canh. 

AppuSeries

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ ba, 13/3/2018, 05:00 (GMT+7)