VnExpress
Background Video

Cách nói 'lắm thầy thối ma' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu "Too many cooks spoil the broth", nghĩa đen là quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng món canh. 
Giáo dục  05:00 - 13/3

AppuSeries

 
 
 Tags

cách nói lắm thầy thối ma trong tiếng Anh

học tiếng Anh

thành ngữ tiếng Anh

tục ngữ tiếng Anh

 
vnexpress