Cách nói năm Đinh Dậu trong tiếng Anh

Năm con gà có phải dùng từ "chicken" để thể hiện hay không? Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để biết cách nói và phát âm đúng từ "Đinh Dậu" trong tiếng Anh. 

Giáo dục Chủ nhật, 29/1/2017, 06:00 (GMT+7)