Cách nói 'năm thì mười họa' trong tiếng Anh

Nếu bạn rất hiếm khi làm một việc gì đó, bạn có thể diễn tả tần suất bằng cụm từ "once in a blue moon". 

American English

Giáo dục Thứ sáu, 13/4/2018, 06:00 (GMT+7)