Cách nói 'nạp lại năng lượng' trong tiếng Anh

Muốn diễn đạt việc nghỉ ngơi, thư giãn để "sạc lại pin", bạn dùng cụm từ "recharge your batteries". 

American English

Giáo dục Thứ bảy, 14/4/2018, 05:00 (GMT+7)