Cách nói 'người thuận tay trái' trong tiếng Anh

Một người thuận tay trái (left-handed) được gọi là "a southpaw". 

AppuSeries

Giáo dục Thứ bảy, 31/3/2018, 06:00 (GMT+7)