Cách nói 'on the same page' trong tiếng Anh

Khi bạn và ai đó đang "on the same page", cả hai cùng chung suy nghĩ, ý tưởng, không bất đồng với nhau. 

American English

Giáo dục Thứ tư, 25/4/2018, 06:00 (GMT+7)