Cách nói 'Tết' trong tiếng Anh

Nhiều người hay dùng từ "Tet holiday", tuy nhiên người nước ngoài gần như không hiểu được bạn đang nhắc đến kỳ nghỉ nào. 

Giáo dục Thứ hai, 23/1/2017, 09:17 (GMT+7)