Cách nói thay thế 'Good job!'

Để khen ngợi ai vừa làm tốt một việc gì, bạn có thể thay thế câu "Good job!" quen thuộc bằng "Way to go!".

American English

Giáo dục Thứ hai, 30/4/2018, 06:00 (GMT+7)