Cách nói 'vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu "When the cat's away, the mice play", tức người ta thường cư xử không đúng mực khi thiếu vắng người quản lý. 

AppuSeries

Giáo dục Thứ tư, 14/3/2018, 05:00 (GMT+7)