VnExpress
Background Video

Cách nói 'vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu "When the cat's away, the mice play", tức người ta thường cư xử không đúng mực khi thiếu vắng người quản lý. 
Giáo dục  05:00 - 14/3

AppuSeries

 
 
 Tags

vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm

cách nói trong tiếng Anh

cách diễn đạt trong tiếng Anh

học tiếng Anh

 
vnexpress