Cách phát âm tiếng Anh từ 'admirable'

Từ 'admirable' nhiều người Việt Nam phát âm sai, vì thường nhấn vào âm tiết thứ hai 'ad-MIR-a-ble". Cùng xem video để biết cách phát âm chính xác từ này.

Giáo dục Thứ sáu, 9/12/2016, 02:00 (GMT+7)