Cách phát âm từ 'luận văn' bằng tiếng Anh

Luận văn (thesis) được sử dụng phổ biến trong giới học thuật. Tuy nhiên, hầu hết người Việt Nam đều phát âm sai từ này do nghĩ cách viết giống với cách đọc. 

Giáo dục Chủ nhật, 27/11/2016, 07:00 (GMT+7)