Cách phát âm và ý nghĩa của 'Black Friday'

Bạn có biết tại sao người Mỹ gọi ngày hội giảm giá là Black Friday không? Bạn có tự tin mình phát âm đúng từ này? 

Giáo dục Thứ năm, 24/11/2016, 13:38 (GMT+7)