Cách phát âm 'what's' và 'how's'

Cụm từ "What is" và "How is" khi viết tắt có nguyên tắc đọc đuôi 's khác nhau. 

Quang Nguyen

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ bảy, 17/3/2018, 11:57 (GMT+7)