Cách phát âm 'what's' và 'how's'

Cụm từ "What is" và "How is" khi viết tắt có nguyên tắc đọc đuôi 's khác nhau. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ bảy, 17/3/2018, 11:57 (GMT+7)