VnExpress
Background Video

Cách phê duyệt văn bản của hoàng đế triều Nguyễn

Vua nhà Nguyễn sử dụng nhiều bút phê với ý nghĩa khác nhau khi xem văn bản hành chính. Trước đó, văn bản đều được nội các sơ duyệt.
Giáo dục  01:00 - 2/9/2017

Trung tâm lưu trữ quốc gia I

 
 
 Tags

phê duyệt văn bản

văn bản hành chính

vua triều Nguyễn

bút phê của vua

châu bản triều Nguyễn

 
vnexpress