Cách vẽ sinh vật biển từ những chữ số

Với các số từ 0 đến 9, bạn có thể gợi ý, hướng dẫn trẻ vẽ những nét đơn giản để tạo hình con tôm, cua hay sao biển.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ năm, 31/1/2019, 05:00 (GMT+7)